Monday, November 17, 2014

Natur & Kulturs STORA tävling för kreativa unga

Bokförlaget Natur & Kultur har i samarbete med hemsidan Ungdomar.se och författaren Mats Wahl lanserat en stor tävling. Den är öppen för ungdomar på högstadiet eller gymnasiet, och riktar sig till nästan alla kreativa konstformer. Man kan tävla med musik, text, bild och film!


Här är formerna du kan tävla i (taget från Ungdomar.se):

Tävlingen

Tävlingen går ut på att skapa ett eget verk utifrån delar av innehållet i Ryttarna. Det går att tävla på sex olika sätt:
1. MUSIKVIDEO. Musiksätt och filma framförandet av Elins dikt på sid. 198 – 199 i Ryttarna. Observera att du inte få använda någon annans musik. Filmen skall ligga så nära den i boken beskrivna situationen som möjligt, inte minst vad gäller stämning.
2. SKRIV EN FAKTATEXT om ett av följande ämnen:
* Global uppvärmning
* Robotisering
* Statsmaktens förfall.
Du får använda maximalt 1200 ord!
3. RITA EN SERIESTRIPP. Gör om ett valfritt parti i boken till en seriestripp. Du får använda max tolv rutor.
4. SKRIV EN NOVELL på temat “Framtiden”. Du får använda maximalt 1200 ord!
5. SPELA IN EN VALFRI FILMSEKVENS baserad på en scen i Ryttarna. Du får använda max tre minuter för filmen. I den anslagna tiden ingår eftertexter där det skall framgå vem som gjort vad i filmen.
Observera att du på inga villkor får använda dig av musik som du laddar ner från nätet eller tar från skivinspelning. I den mån du sätter musik till din film skall musiken vara egenproducerad, det vill säga du eller dina kompisar skall stå också för musiken (se mer om musiksättning nedan).
6. FOTOGRAFERA och gör bilder inspirerade av något tema som du finner i boken. Max 6 bilder. Bilderna kan med fördel presenteras som ett musiksatt bildspel. Vad gäller musik gäller samma regler som i övrigt hävdas inom ramen för tävlingen. Stjäl inte! Låna inte! Var kreativ! Gör din egen musik!

Som ni ser krävs det till många av "grenarna" att man läst boken (eller åtminstone delar av den) men 
vill man inte lägga några pengar på tävlingen går den med största sannolikhet att hitta på det lokala biblioteket. Om inte annat kan man ju fråga snällt om de kan köpa in den.
Tio bidrag väljs sedan ut av en jury, varav en stor vinnare får 10 000 kr, en får ett hederspris av Mats Wahl på 5 000 kr och övriga får ett bokpaket från Natur & Kultur. Tävlingen är öppen till 20:e december! Mer info finner ni här

No comments:

Post a Comment